woensdag 10 januari 2018

Winter ATC swap

Hallo - hello,
Met deze ATC's nam ik deel aan de 'Winter' ATC swap van ATC-België.
With these ATCs I participated at the 'Winter ATC swap from ATC Belgium.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten